Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Đề thi toeic speaking and writing giống format mới

Bài thi Nói TOEIC có hai phần: bài thi Nói và bài thi Viết. Bài kiểm tra Nói được thực hiện trên máy tính và không có tùy chọn làm bài trên giấy cho bài kiểm tra này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề thi toeic speaking and writing giống format mới nhé!

1. Cấu trúc và thang điểm đề thi TOEIC Speaking

toeic speaking 1 1

Cấu trúc đề thi Toeic Speaking

 • Tổng số câu hỏi: 11 câu hỏi.
 • Thời gian làm bài: 20 phút.

Dưới đây là cấu trúc tóm gọn của bài thi Nói TOEIC:

Thứ tự câu hỏi Yêu cầu Thời gian chuẩn bị  Thời gian trình bày
1-2 Đọc thành tiếng một đoạn văn 45 giây 45 giây
3-4 Miêu tả một hình ảnh 45 giây 30 giây
5-7 Trả lời câu hỏi (trong một ngữ cảnh giả định nào đó)  3 giây câu 5&6:15 giây

câu 7: 30 giây

8-10 Trả lời câu hỏi dựa trên những thông tin được cung cấp ở dạng bài đọc 45 giây để đọc các thông tin trước khi câu hỏi được đưa ra Câu 8 & 9: 15 giây

Câu 10: 30 giây

11 Trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề được cho 3 giây chuẩn bị cho mỗi câu hỏi 60 giây

2. Đề thi mẫu toeic speaking

2.1 Question 1 – 2: Read a text aloud (Câu hỏi 1 – 2: Đọc thành tiếng đoạn văn sau)

Question 1 (Câu hỏi 1)

Welcome, everyone. Thanks for coming to this meeting. I’m happy to announce the launch of a new company-wide problem-solving workshop. All employees will participate in this program. Now, please allow me to introduce the workshop leaders: Lynn Ashcroft from Accounting, Kellie-Ann Lewis in Sales, and Daniel May from Marketing. I’ll let them tell you a little about what to expect from the problem-solving workshop.

Question 2 (Câu hỏi 2)

Members of the press, Dawson Technologies is announcing a product demonstration to take place on Friday, December 3rd. The purpose of this event will be to introduce Dawson’s latest innovation. It’s a phone, a daily planner, an email system, and a music player all in one. Those who attend the demonstration will have the chance to operate our new product. If you would like to attend, please contact Karl Johnson in our Public Relations office at 2014-0019.

2.2 Question 3 – 4: Describe a picture (Câu hỏi 3 – 4: Miêu tả bức ảnh cho sẵn)

Question 3 (Câu hỏi 3)

hoc tieng anh toeic

Question 4 (Câu hỏi 4)

speaking toeic

Question 5 – 7: Respond to questions (Câu hỏi 5 – 7: Trả lời câu hỏi)

Imagine that a British marketing firm is doing research in your country. You have agreed to participate in a telephone interview about cell phones.

(Tưởng tưởng có một công ty tiếp thị của Anh làm nghiên cứu tại đất nước của bạn. Bạn đã đồng ý tham gia một cuộc phỏng vấn thông qua điện thoại về điện thoại di động)

 

Question 5 (Câu hỏi 5)

How much do you pay for your cell phone, and how old is it? (Bạn đã trả bao nhiêu tiền cho chiếc điện thoại di động của mình, và dùng nó được bao nhiêu năm rồi?)

Question 6 (Câu hỏi 6)

What’s the most important feature you look at when you choose a new cell phone? (Đâu là đặc điểm quan trọng nhất mà bạn nhìn vào khi chọn mua chiếc điện thoại di động mới?)

Question 7 (Câu hỏi 7)

What do you like or dislike about using your cell phone and why? (Điều gì bạn thích hoặc ghét khi sử dụng điện thoại di động của mình và vì sao?)

Question 8 – 10: Respond to questions using information provided (Câu hỏi 8 – 10: Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin được cung cấp)

Job Seeking Seminar

A full-day seminar with international recruitment expert Todd Willis

Date:        Tuesday, December 11

Location:  Davies Convention Center

 

9:00-9:20   Introductions

9:20-11:00 Building a résumé: What to put in, what to leave out

11:00-12:30   Search smart: Finding a job that’s right for you

12:30-1:30 Lunch

1:30-2:30   Writing cover letters: Getting yourself noticed

2:30-4:00   Interview skills: How to make a positive impression

4:00-5:00   Open discussion

5:00           End of seminar

* To sign up for this event, please call Michelle Grey at 050-777-912.

Question 8 (Câu hỏi 8)

What day is the seminar on, and when does it start? (Hội thảo diễn ra vào ngày nào, và bao giờ thì bắt đầu?)

Question 9 (Câu hỏi 9)

I think I saw that the session on résumé writing was scheduled to start right after lunch. That’s right, isn’t it? (Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy phiên nói chuyện về cách viết hồ sơ được dự định bắt đầu ngay sau bữa trưa. Điều này có đúng không?)

Question 10 (Câu hỏi 10)

I have an important appointment in the morning that day, so I’ll probably only be able to attend in the afternoon. What sessions will I be able to participate in? (Tôi có cuộc hẹn quan trọng vào buổi sáng hôm đó, vì thế tôi chỉ có thể tham gia được vào buổi chiều. Những phiên thảo luận nào tôi có thể tham gia được?)

 Question 11: Express an opinion (Câu hỏi 11: Bày tỏ quan điểm)

Many people argue that students should have to participate in physical activities at school while others feel this is unnecessary for students. Which point of view do you agree with and why? (Nhiều người cho rằng học sinh nên tham gia vào hoạt động thể chất ở trường, nhiều người khác cho rằng điều đó là không cần thiết. Bạn đồng ý với quan điểm nào và vì sao?)

3. Thang điểm đề thi Toeic Speaking

Điểm bài kiểm tra nói TOEIC của bạn là một con số nằm trong khoảng từ 0 đến 200. Con số này dựa trên mức độ bạn trả lời các câu hỏi từ các hạng mục đánh giá khác nhau. Đối với mỗi câu hỏi, điểm số dựa trên mức độ bạn trả lời các tiêu chí của câu hỏi. Điểm càng cao, bạn càng làm tốt câu hỏi đó.

Thứ tự câu hỏi Yêu cầu Tiêu chí đánh giá Điểm số
1-2 Đọc thành tiếng một đoạn văn Phát âm, ngữ điệu và trọng âm 0-3 điểm
3-4 Miêu tả một hình ảnh Tất cả các tiêu chí ở trên cộng thêm:

Ngữ pháp, từ vựng, tính mạch lạc

0-3 điểm
5-7 Trả lời câu hỏi Tất cả các tiêu chí ở trên cộng thêm:

Tính liên quan của nội dung(Không được lạc đề)

Tính đầy đủ của nội dung( Phải nói đầy đủ)

0-3 điểm
8-10 Trả lời câu hỏi dựa trên những thông tin được cung cấp Tất cả các tiêu chí trên 0-3 điểm
11 Trình bày quan điểm Tất cả các tiêu chí trên 0-5 điểm

Sau khi đếm số điểm cho từng câu hỏi được phân loại, chúng ta sẽ có được tổng điểm. Tổng số điểm này được gọi là “điểm thô.” Điểm thô sau đó được chuyển đổi thành thang điểm từ 0-200 điểm. Vậy, thang điểm tối đa cho phần thi Nói là 200 điểm.

Bảng quy đổi sẽ thay đổi một chút đối với từng bài thi để đảm bảo điểm số giữa các bài thi khác nhau là tương đương nhau.

Bảng chuyển đổi cho bài kiểm tra Nói không được ETS công bố, vì vậy chúng tôi không biết tất cả các chi tiết về cách thức hoạt động của nó.

4. Cấu trúc và thang điểm đề thi TOEIC Writing

Cấu trúc đề thi Toeic Writing

 • Tổng số câu hỏi: 8 câu hỏi.
 • Thời gian làm bài:  60 phút.

Dưới đây là cấu trúc tóm gọn của bài thi Viết TOEIC:

Thứ tự câu hỏi  Yêu cầu  Thời gian làm bài
1-5 Viết câu dựa trên hình ảnh và từ cho sẵn để sử dụng 8 phút cho phần này (5 câu)
6-7 Trả lời một yêu cầu bằng văn bản 10 phút cho mỗi email 
8 Viết bài luận trình bày quan điểm 30 phút

Đề thi mẫu Toeic Writing

Câu hỏi 1–5: Write a sentence based on a picture (Viết câu dựa trên hình ảnh)

 • Có 5 hình ảnh tương ứng với 5 câu hỏi.

Bạn sẽ viết 1 câu dựa trên mỗi hình.

 • Với mỗi hình, bạn sẽ được cho sẵn 2 từ hoặc cụm từ mà bạn bắt buộc phải sử dụng

trong câu của mình.

 • Bạn có thể thay đổi dạng từ và có thể sử dụng các từ theo bất kỳ thứ tự nào.

Thời gian: 8 phút cho phần này

Câu hỏi mẫu

Questions 1-5: Write a sentence based on a picture

Directions: In this part of the test, you will write ONE sentence that is based on a picture. With each picture, you will be given TWO words or phrases that you must use in your sentence. You can change the forms of the words and you can use the words in any order.

Your sentence will be scored on

– the appropriate use of grammar

– the relevance of the sentence to the picture.

In this part, you can move to the next question by clicking on Next. If you want to return to a previous question, click on Back.

You will have eight minutes to complete this part of the test.

Câu hỏi 6–7: Respond to a written request (Trả lời một yêu cầu bằng văn bản)

 • Có 2 email yêu cầu tương ứng với 2 câu hỏi.
 • Bạn sẽ viết 1 phản hồi cho mỗi email. Bạn sẽ có 10 phút để đọc và trả lời mỗi email.

Câu hỏi mẫu

Questions 6–7: Respond to a written request

Directions: In this part of the test, you will show how well you can write a response to an email. Your response will be scored on

 • the quality and variety of your sentences,
 • vocabulary, and
 • organization.

You will have 10 minutes to read and answer each email.

Read this email:

“Dear Madam,

I read about your company advertisement about the trip to Korea this year. Please tell me more about the trip. This is my phone number 023647299. Please call me as soon as possible.

Thank you,

Hoa”

Câu hỏi 8: Write an opinion essay (Viết bài luận trình bày quan điểm)

 • Bạn sẽ viết 1 bài luận để trả lời cho một câu hỏi yêu cầu bạn trình bày, giải thích và hỗ trợ quan điểm ​​của bạn về một vấn đề.
 • Thông thường, một bài luận hiệu quả sẽ dài tối thiểu 300 từ.

Bạn có 30 phút cho phần này

Câu hỏi mẫu

Question 8: Write an opinion essay

Directions: In this part of the test, you will write an essay in response to a question that asks you to state, explain, and support your opinion on an issue. Typically, an effective essay will contain a minimum of 300 words.

Your response will be scored on

whether your opinion is supported with reasons and/or examples,

 • grammar,
 • vocabulary, and
 • organization.

You will have 30 minutes to plan, write, and revise your essay.

Some companies block their employees from using social media networks and websites such as Facebook. Do you think managers should trust employees to use time wisely, or do you think it is smart of companies to block access to some sites? Provide reasons and examples to support your opinion.

5. Thang điểm đề thi Toeic Writing

Các câu hỏi trong bài thi sẽ được chấm theo thang điểm từ 0 đến 5 điểm. Điểm càng cao, câu hỏi càng khó.

Dưới đây là bảng tiêu chí đánh giá cho từng loại câu hỏi và điểm số cho mỗi câu hỏi trong bài thi Viết.

Thứ tự câu hỏi Yêu cầu tiêu chí đánh giá Điểm số
1-5 Viết câu dựa trên hình ảnh +Ngữ pháp

+Sự liên quan giữa câu viết với bức tranh

0-3 điểm
6-7 Trả lời một yêu cầu bằng văn bản +Chất lượng và sự đa dạng mẫu câu sử dụng

+Từ vựng

+Tổ chức sắp xếp bài viết

0-4 điểm
8 Viết bài luận trình bày quan điểm +Quan điểm có được hỗ trợ bằng lý do hoặc ví dụ hay không

+Ngữ pháp

+Từ vựng

+Tổ chức sắp xếp bài viết

0-5 điểm

Điểm của bài kiểm tra này dựa trên mức độ bạn đã làm tốt từng câu hỏi. Điểm là một số nằm trong khoảng từ 0 (điểm thấp) đến 200 (điểm cao). Điểm số được tính bằng điểm và bạn càng đạt được nhiều điểm thì điểm của bạn sẽ càng cao.

Quy đổi điểm TOEIC Nói & Viết sang khung trình độ Tiếng Anh của Châu Âu CEFR

Điểm bài thi toeic speaking Điểm bài thi toeic writing Trình độ CEFR tương đương
0-30 0-50 A1 – Mới bắt đầu
31-70 51-90 A2 – Sơ cấp
71-120 91-120 B1 – Trung cấp
121-150 121-150 B2 – Trên trung cấp
151-200 151-200 C1 – Cao cấp
C2 – Thành thạo

Các bài thi TOEIC Nói & Viết được đặt trong bối cảnh phù hợp với cuộc sống hàng ngày và môi trường làm việc toàn cầu.

Nội dung chủ yếu bao gồm các nhiệm vụ mà mọi người có thể thực hiện trong các tình huống liên quan đến công việc hoặc trong các hoạt động hàng ngày quen thuộc phổ biến ở các nền văn hóa và không yêu cầu thí sinh phải có kiến ​​thức chuyên môn về kinh doanh.

Câu hỏi thường gặp

Đề thi speaking and writing có khó không?

Nó còn tùy thuộc vào từng đợt, sẽ có những đợt thi đề được đánh giá là khá dễ nhưng cũng có đợt đề được xem xét là khó hơn so với bình thường. Tuy nhiên về cơ bản cấu trúc đề thi vẫn như vậy, chỉ cần bạn ôn luyện đúng phương pháp, tích cực luyện đề thì mức điểm bạn đạt được sẽ không thấp.

✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.