Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Mẹo ngữ pháp TOEIC ẵm trọn điểm hiệu quả nhất

Mẹo #1 – Quy trình làm bài “thần thánh” giúp xử đẹp 70% câu hỏi Part 5.

Bước 1: Nhìn vào 4 đáp án để xác định dạng bài tập

 Xác định dạng Bài Tập: TỪ LOẠI (N/V/Adj/Adv) hay TỪ VỰNG (dịch)

Bước 2: Nhìn quanh ô trống để tìm dấu hiệu về Cụm Danh Từ

 • Tìm dấu hiệu về Cụm Danh Từ để chọn nhanh đáp án theo cụm Danh từ.

Cụm Danh Từ có một danh từ chính đứng cuối cụm, và có thể có một hay nhiều cách thành phần sau:

Det Adv Adj N Noun chính

Det là hạn định từ. Adv là Trạng từ bổ nghĩa cho Tính từ Adj. Adj là tính từ bổ nghĩa cho Noun chính. N là danh từ bổ nghĩa cho Noun chính. Noun chính là danh từ chính trong cụm danh từ.

Có các loại hạn định từ sau:

 1. Mạo từ: a/an/the
 2. Từ chỉ định: this/that/those/these
 3. Tính từ sở hữu: my, his, her, your, our, their, its
 4. Số đếm: one, two, three, …
 5. Từ chỉ số lượng: many, all, little/a little, few/a few, …

Cách chọn nhanh đáp án theo cụm danh từ

Xét ví dụ sau: The  scope of work included a _______ renovation of the existing facility …

Nhìn quanh ô trống, ta thấy có dạng: Det (a) ________ N ( renovation) , vậy ở đây thiếu một Adj ( Tính từ).

 • Nếu không xác định được dạng bài tập/không có cơ sở/chưa tìm được đáp án =>Qua Bước 3

Bước 3: Xác định SVO. Thực chất là Tìm Động Từ trong câu.

Áp dụng cho dạng Bài tập TỪ LOẠI. S là chủ ngữ, V là động từ, O là tân ngữ. Trong câu, có thể không có Chủ Ngữ, Tân Ngữ nhưng bắt buộc phải có Động Từ. Ví dụ: Please give me that book.

 • Chưa có V => Điền V => Loại liền to V/Ving => Chia dựa vào (Thì//S số nhiều/ít//Chủ động/Bị động)
 • Đã có => Loại từ V => Phân vân giữa N hay Adv (Nếu là Linking V (*) => Điền Adj)

Mẹo #2 – Cụm Noun đầy đủ, ứng dụng để loại nhanh 50% các đáp án sai.

Thế là một Cụm Danh Từ đầy đủ

Nhắc lại công thức cụm danh từ: Det Adv Adj N Noun chính. Có 3 nhận xét sau về cụm danh từ:

 1. Noun chính đứng cuối cụm.
 2. Noun chính được bổ nghĩa bởi Tính Từ (Adj ) và Danh Từ Khác (N ), và cả hạn định từ Det
 3. Những danh từ đi bổ nghĩa cho danh từ khác, gọi là danh từ Phụ. Danh từ Phụ phải thỏa mãn tính chất sau: Luôn luôn là số ít hoặc không đếm được. Vậy khi nhìn thấy trong câu có một Noun số nhiều, thì chắc chắn đó là Noun chính.

Cụm Noun đầy đủ là Cụm N mà trước nó hoặc sau nó không thể điền thêm được Adj, N.

Ví dụ: xét câu sau: ________ a car … , “a car” là một cụm N đủ, ta không thể điền thêm là big a car hoặc là sports a car ( Mà phải là a big car hoặc a sports car)

Xét câu sau: cars _______ …, “cars” là một cụm Noun đủ, ta không thể điền thêm là cars buyer ( Mà phải là car buyer, vì như nhận xét ở trên, nếu cars là danh từ phụ, thì nó phải ở số ít).

Dấu hiệu nhận biết một cụm Danh từ đầy đủ

Xét vị trí ô trống ( từ cần điền):

 • nếu khoảng trống đứng trước N, thì N đủ là N có Det. Công thức tham khảo: _________ Det N
 • nếu khoảng trống đứng sau N, thì N đủ là N số nhiều. Công thức tham khảo Ns ______________

Nếu Noun có dạng : Det Ns từ hạn định + Noun số nhiều, thì đây cũng là một cụm Noun đủ, không quan tâm vị trí khoảng trống nằm ở đâu.

Đại từ nhân xưng, Đại từ phản thân, Đại từ sở hữu và Túc từ cũng được xem như một cụm Danh từ đầy đủ. Ví dụ: I, myself, mine, me. Chúng ta không thể điền một danh từ hoặc tính từ trước hoặc sau những từ này.

Ứng dụng của cụm Danh từ đầy đủ

Khi đã xác định được trước hoặc sau khoảng trống có một cụm danh từ đầy đủ, ta loại ngay các đáp án là Danh từ N hoặc Tính Từ Adj.

Ví dụ: This discount for students ____________ only to those who attend a local public school.

A. apply B. applies C. application D. applications

Ở câu trên, ta thấy có một danh từ là students đứng trước ô trống. Ô trống sau Noun thì Noun đủ phải ở số nhiều. Students là số nhiều, vậy cụm Noun đã đầy đủ. Ta loại các đáp án có Tính từ hoặc Danh từ, ở đây chỉ có 2 đáp án là Danh từ đó là Loại C,D.

Sau khi loại đi 2 đáp án thì câu trở nên đơn giản, còn lại đáp án A và B là điền động từ đi với chủ ngữ số ít hay số nhiều mà thôi. Students là số nhiều thì động từ theo sau ở nguyên mẫu. Ta chọn đáp án A là đáp án đúng.

Mẹo làm bài thi TOEIC part 5

Mẹo #3 – Sau giới từ điền gì ? Ứng dụng tiếp theo của Cụm Noun đủ.

Xem bài giảng của thầy Kiệt và các ví dụ minh họa bên dưới

Mẹo #4 – Chọn tính từ nào, đuôi -ing hay đuôi -ed

Đã xác định được ô trống cần điền là Tính từ rồi, nhưng trong đáp án có 2 tính từ ở dạng V-ing và V-ed. Mẹo này sẽ giúp bạn chọn được đâu là từ cần điền.

Thông thường, khi làm những câu dạng này, thí sinh hay dịch nguyên câu. Tuy nhiên nếu vốn từ vựng của bạn hạn chế & nên nhớ là mỗi câu chỉ có 26 giây để xử lý. Vậy thì phải ưu tiên sử dụng mẹo, nói là mẹo nhưng đó là những kinh nghiệm, kiến thức tích lũy được dựa trên quá trình học & dạy.

Có một lưu ý nhỏ ở đây là với dạng câu hỏi này, bạn có thể tìm được rất nhiều mẹo liên quan. Tuy nhiên, không có mẹo nào là tuyệt đối.

Mẹo #5 – Điền gì trước THAT?

THAT có thể có nhiều vai trò khác nhau trong câu. THAT có thể là:

 1. Từ chỉ định (this that these those), đứng đầu câu, theo sau là 1 Danh từ
 2. Liên từ, nối giữa 2 mệnh đề, với nghĩa Tiếng Việt là RẰNG
 3. Đại từ quan hệ, theo sau nó là cụm Động từ Verb
 4. Đại từ quan hệ, theo sau nó là 1 mệnh đề

Mẹo này giúp bạn giải quyết nhanh các câu hỏi ở trường hợp thứ 3 – That là đại từ quan hệ, theo sau đó là Cụm Verb

Mẹo #6 – Danh từ đếm được – Thêm một phương án để loại đáp án sai.

Danh từ đếm được – Countable Noun là những danh từ có thể sử dụng với số đếm. Làm thế nào để sử dụng Noun đếm được trong việc Loại các đáp án sai? Theo dõi Video bài giảng sau đây bạn nhé.

Mẹo #7 – Xử lý nhanh dạng câu hỏi Rút gọn mệnh đề quan hệ

Rút gọn mệnh đề quan hệ là dạng bài tập rất dễ sai, nhất là rút gọn bị động. Đa phần khi gặp dạng này, thí sinh thường bị nhầm là động từ thì quá khứ, từ đó chọn sai đáp án. Mẹo làm bài thi TOEIC part 5 này sẽ giúp bạn xác định dạng rút gọn mệnh đề quan hệ dễ dàng mà không phải dịch hết cả câu.

Mẹo #8 – Nhờ V-ed, không biết nghĩa vẫn chọn được đáp án đúng.

Có khi nào trong câu hỏi về từ loại, bạn gặp 1 từ lạ hoắc, và đuôi của nó cũng không tuân theo quy luật thông thường?

Đừng vội đánh lụi bạn nhé! Với mẹo nhỏ trong video này, chỉ bằng cách nhìn vào đáp án có đuôi -ED, bạn sẽ có thể loại trừ lần lượt các đáp án sai, từ đó chọn được đáp án đúng mà không cần biết nghĩa từ đó là gì. Xịn sò chưa? Xem ngay video để biết tại sao bạn nhé!

Mẹo #9 – Trạng Từ Chỉ Mức Độ & Cách chọn nhanh đáp án đúng.

Trạng từ chỉ mức độ cho ta biết cường độ của một điều gì đó. Ví dụ: Very, So, Too, Much, … Trong bài thi TOEIC Part 5, bạn có thể sẽ gặp các câu hỏi như: very _____________. Đây là dạng trạng từ chỉ mức độ theo sau nó là một ô trống. Thông thường nhiều bạn sẽ chọn ngay Adj, nhưng cuối cùng đáp án lại là Adv. Vậy ở đây có Mẹo hoặc Quy luật nào không, hay là phải học thuộc lòng? Mời bạn xem bài giảng bên dưới để rõ hơn nhé.

Mẹo #10 – Dịch 3 chữ có luôn đáp án, ứng dụng cho câu hỏi từ vựng.

Với đề thi TOEIC cấu trúc mới được áp dụng từ tháng 6/2019, tỷ trọng các câu hỏi từ vựng ngày càng tăng. Đây là những câu khó đối với thí sinh, vì muốn làm đúng phải thuộc nhiều từ vựng. Ngoài ra, thí sinh còn phải có kỹ năng dịch câu. Nhưng đôi khi biết hết nghĩa các từ vựng trong câu, thí sinh vẫn chọn sai đáp án. Mẹo làm bài thi TOEIC Part 5 này sẽ giúp thí sinh xác định được các yếu tố then chốt để có thể dịch câu nhanh, gọn mà chính xác. Thậm chí, trong đa số trường hợp chỉ cần dịch đúng 3 chữ là có luôn đáp án.

✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.