Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Luyện nghe tiếng anh giao tiếp hàng ngày thông qua đoạn hội thoại

Việc học nghe tiếng Anh giao tiếp hàng ngày sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bằng những đoạn hội thoại mẫu được xây dựng từ những tình huống giao tiếp thực tế trong cuộc sống. Trong bài viết này, EDUSA xin giới thiệu một số đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp mà bạn có thể dễ dàng áp dụng để giao tiếp với người nước ngoài.

86
Luyện nghe tiếng anh giao tiếp hàng ngày thông qua đoạn hội thoại

1. 10 đoạn hội thoại học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Các đoạn hội thoại tiếng Anh giao tiếp sau đây sẽ giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày hiệu quả hơn vì đây đều là các tình huống thường gặp:

1.      WHERE ARE YOU FROM?
·  Hello.
·  Hi! How are you today?
·  I’m good, and you?
·  Good. Do you speak English?
·  A little. Are you Vietnamese?
·  Yes. Where are you from?
·  I’m from America. Nice to meet you.
·  Nice to meet you too. 
BẠN TỪ ĐÂU ĐẾN?
·         Xin chào!
·         Xin chào! Hôm nay bạn thế nào?
·         Tôi khỏe, còn bạn?
·         Khỏe. Bạn có thể nói được tiếng Anh không?
·         Một chút thôi. Bạn là người Việt Nam đúng không?
·         Đúng vậy. Bạn đến từ đâu?
·         Tôi đến từ Mỹ. Rất vui được gặp bạn.
·         Tôi cũng rất vui được gặp bạn.
2.      WHAT’S YOUR NAME?
·  Good morning! What’s your name?
·  My name is Giang. What’s yours?
·  I am Selena. You speak English very well.
·  Thank you so much. Do you know what time it is?
·  Sure. It’s 11:00 a.m.
·  Thank you so much!
·  You’re welcome.
TÊN BẠN LÀ GÌ?
·         Xin chào! Tên bạn là gì?
·         Tôi tên là Giang. Còn bạn?
·         Tôi là Selena. Bạn nói tiếng Anh rất tốt.
·         Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn có biết mấy giờ rồi không?
·         Được chứ. 11 giờ rồi.
·         Cảm ơn bạn nhiều lắm!
·         Không có gì! 
3.      I AM HUNGRY
·  Hi Jack, how are you?
·  Fine, how are you doing?
·  Ok. What do you want to do?
·  I’m hungry. I’d like to eat something.
·  Where do you want to go?
·  I’d like to go to an Italian restaurant.
·  What kind of Italian food do you like?
·  I like spaghetti. Do you like it?
·  No, I don’t, but I like pizza.
TÔI ĐÓI.
·         Chào Jack, cậu khỏe không?
·         Khỏe, cậu thế nào?
·         Ổn. Cậu muốn làm gì vậy?
·         Tôi đói. Tôi muốn ăn gì đó.
·         Cậu muốn đi đâu?
·         Tôi muốn đến một nhà hàng Ý.
·         Cậu thích món ăn Ý nào?
·         Tôi thích mì spaghetti. Cậu có thích món đó không?
·         Không, nhưng tôi thích pizza.
4.      THAT’S TOO LATE
·  Mary, would you like to get something to eat with me?
·  Ok, when?
·  At 10 o’clock.
·  10 in the morning?
·  No, at night.
·  Sorry, that’s too late. I usually go to bed around 10:00 p.m
·  Ok, how about 1:30 P.M.?
·  No, that’s too early. I’ll still be at work then.
·  How about 5:00 PM?
·  That’s fine.
·  Ok, see you then.
·  Alright, bye. 
QUÁ MUỘN.
·         Mary, cô vui lòng đi ăn với tôi được không?
·         Được chứ, khi nào?
·         Lúc 10 giờ nhé.
·         10 giờ sáng đúng không?
·         Không, tối.
·         Tiếc quá, giờ đó muộn quá. Tôi thường đi ngủ khoảng 10 giờ tối rồi.
·         Được, vậy khoảng 1:30 chiều thì sao?
·         Không, giờ đó quá sớm. Tôi vẫn đang làm việc.
·         Vậy 5 giờ chiều thì sao?
·         Được đấy.
·         Được, gặp lại cô sau nhé.
·         Được, tạm biệt.
5.      WHEN DO YOU WANT TO GO?
·  Hi Army, what are you planning to do today?
·  I’m not sure yet.
·  Would you like to have lunch with me?
·  Yes. When?
·  Is 11:30 AM, ok?
·  Sorry, I didn’t hear you, can you say that again, please?
·  I said 11:30 AM.
·  OK. I will see you there. 
BẠN MUỐN ĐI KHI NÀO?
·         Chào Army, cô định làm gì hôm nay?
·         Tôi chưa quyết định.
·         Cô có vui lòng đi ăn trưa với tôi được không?
·         Được. Khi nào vậy?
·         11:30 được không?
·         Xin lỗi, tôi không nghe thấy, cậu có thể nhắc lại được không?
·         Tôi nói là 11:30.
·         Được. Tôi sẽ gặp bạn.
6.      DO YOU SPEAK ENGLISH?
·  Excuse me, are you American?
·  No.
·  Do you speak English?
·  Yes, but not very well.
·  How long have you been here?
·  1 month. What do you do for work?
·  I’m an office worker, and you?
·  I’m a student. 
BẠN NÓI TIẾNG ANH ĐƯỢC KHÔNG?
·         Xin lỗi, bạn là người Mỹ đúng không?
·         Không.
·         Bạn có nói được tiếng Anh không?
·         Có, nhưng không tốt lắm.
·         Bạn ở đây bao lâu rồi?
·         1 tháng. Bạn làm nghề gì?
·         Tôi làm nhân viên văn phòng, còn bạn?
·         Tôi là sinh viên.
7.      ASKING DIRECTORS
·  Hi Michael.
·  Hi Giang. What’s up?
·  I’m looking for the airport. Can you tell me how to get there?
·  No, sorry. I don’t know. I think I can take the subway to the airport.
·  Do you know where the subway is?
·  Sure, it’s over there.
·  Where? I don’t see it.
·  Accross the street.
·  Oh, I see it now.
·  Thank you so much!
·  You’re welcome! 
HỎI ĐƯỜNG
·         Chào Michael.
·         Chào Giang. Có chuyện gì thế?
·         Tôi đang tìm đường đến sân bay. Cô có thể chỉ cho tôi đường đến đó được không?
·         Không, xin lỗi. Tôi không biết. Tôi nghĩ tôi có thể đi tàu điện ngầm đến sân bay.
·         Cô có biết tàu điện ngầm ở đâu không?
·         Có chứ, nó ở đằng kia.
·         Ở đâu? Tôi không thấy nó.
·         Băng qua đường nhé.
·         Ồ, tôi thấy rồi.
·         Cảm ơn cô rất nhiều.
·         Không có gì.
8.      DO YOU WANT SOMETHING TO DRINK?
·  Hey, David, would you like something to eat?
·  No, I’m full.
·  Do you want something to drink?
·  Yes,I’d like some coffee.
·  That’s OK. I’ll have a glass of water.
·  A small glass or a big one?
·  Small please.
·  Here you go
·  Thanks. 
BẠN CÓ MUỐN UỐNG GÌ KHÔNG?
·         Này David, cậu có muốn ăn chút gì không?
·         Không, tôi no rồi.
·         Cậu có muốn uống chút gì không?
·         Có, tôi muốn uống chút cafe.
·         Được. Tôi sẽ uống một cốc nước.
·         Một cốc nhỏ hay to?
·         Nhỏ thôi.
·         Của cậu đây
·         Cảm ơn cậu.
9.      CHOOSING A TIME TO MEET
·  Tom, would you like to have dinner with me?
·  Yes. That would be nice. When do you want to go?
·  Is today, OK?
·  Sorry, I can’t go today.
·  How about tomorrow night?
·  Ok. What time?
·  Is 9:00 PM all right?
·  I think that’s too late.
·  Is 6:00 PM OK?
·  Yes, that’s good. Where would you like to go?
·  The Italian restaurant on 5th Street.
·  Oh, I don’t like that Restaurant. I don’t want to go there.
·  How about the Vietnamese restaurant next street?
·  Ok, I like that place. 
LỰA CHỌN THỜI GIAN GẶP MẶT
·         Tom ơi, cậu có muốn đi ăn tối vơi tôi không?
·         Có. Thật tốt. Cậu muốn đi khi nào?
·         Hôm nay được không?
·         Tiếc quá, tôi không thể đi hôm nay được.
·         Tối mai thì sao?
·         9 giờ tối được không?
·         Tôi nghĩ giờ đó muộn quá.
·         Vậy 6 giờ tối được không?
·         Được, được đó. Cậu muốn đi đâu?
·         Nhà hàng Ý ở phố thứ 5 nhé.
·         Ồ, tôi không thích nhà hàng đó. Tôi không muốn đến đó.
·         Còn nhà hàng Việt Nam ở phố bên cạnh thì sao?
·         Được đấy, tôi thích chỗ đó.
10. ORDERING FOOD
·  Hello madam, welcome to the French Garden restaurant. How many?
·  One.
·  Right this way. Please have a seat. Your waitress will be with you at the moment.
·  Hello madam, would you like to order now?
·  Yes, please.
·  What would you like to drink?
·  What do you have?
·  We have bottled water, juice, and Coke
·  I’ll have a bottle of water please·  What would you like to eat?
·  I’ll have a tuna fish sandwich and a bowl of vegetable soup.
·  Ok, wait for a moment. 
ĐẶT ĐỒ ĂN
·         Chào bà, chào mừng bà đến với nhà hàng French Garden. Bà đi mấy người ạ?
·         Một thôi.
·         Thẳng lối này ạ. Mời bà ngồi. Nhân viên phục vụ của bà sẽ đến ngay trong giây lát.
·         Chào bà, bà muốn đặt món bây giờ không ạ?
·         Có.
·         Bà muốn chọn đồ uống không ạ?
·         Các anh có gì?
·         Chúng tôi có nước đóng chai, nước hoa quả và Coke.
·         Tôi sẽ uống nước đóng chai.
·         Bà muốn ăn gì ạ?
·         Tôi sẽ ăn một chiếc sanwich cá ngừ và một tô súp rau.
·         Được ạ, bà vui lòng chờ trong giây lát ạ. 

Trên đây là 10 đoạn hội thoại luyện nghe tiếng anh giao tiếp hàng ngày mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp khi giao tiếp với người nước ngoài. 

2. Giáo trình luyện nghe TOEIC

a. Tomato Toeic compact part 1&2 và Tomato Toeic compact part 3&4

Trong đề thi TOEIC, từ part 1 – part 4 là phần kiểm tra kỹ năng nghe hiểu. Vì vậy, cuốn sách Tomato Toeic compact part 1&2 và Tomato Toeic compact part 3&4 là một tài liệu TOEIC rất căn bản sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết cụ thể về đề thi TOEIC Listening .

 • Tomato Toeic compact part 1&2: xoay quanh các chủ đề như mua sắm nhà hàng, giao thông, nơi làm việc, thời gian rảnh dỗi. Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn kiến thức, kinh nghiệm làm bài thi và cả mẹo tránh bẫy trong TOEIC Listening part 1, part 2 một cách hiệu quả nhất.
 • Tomato Toeic compact part 3&4: dùng để ôn tập TOEIC Listening part 3, part 4. Bạn sẽ được luyện tập kiến thức trong sách và bài test của hai part cuối với kiến thức mở rộng hơn so với cuốn Tomato Toeic compact part 1&2.

2 cuốn sách này phù hợp với các bạn có trình độ từ 350 Toeic trở lên.

b. Tomato TOEIC Compact Listening

Ngoài hai cuốn sách trên, bạn nên tham khảo thêm cuốn Tomato TOEIC Compact Listening. Với 5 đề thi TOEIC listening sát với đề thi thực, cuốn sách sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và luyện tập với bộ đề thực để đánh giá trình độ và kỹ năng làm bài.

Cuối sách có Scripts & Answers để bạn so sánh kết quả mình đã làm. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được lời khuyên, kinh nghiệm để luyện listening hiệu quả.

Link dowload Tomato TOEIC Compact Listening: TẠI ĐÂY

c. Jim’s Toeic 1000 Listening Comprehension 

Cuốn sách gồm 10 đề thi sát với đề thi thật về ngữ pháp, từ vựng, format. Khi sử dụng quyển sách này để ôn thi, các bạn sẽ làm quen được với đề thi và nâng cao kiến thức của mình. 

Link tải sách

Link tải audio

Pass giải nén: 0313118899

3. Trung tâm anh ngữ EDUSA

Để giúp bạn có được lộ trình học tập hiệu quả, cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí, trung tâm anh ngữ Edusa cung cấp các khóa học TOEIC giao tiếp hiệu quả với những kết quả vượt ngoài mong đợi. Một số lợi ích có thể kể đến khi tham gia khóa học giao tiếp của trung tâm anh ngữ Edusa là

 • Không chỉ hướng đến mục tiêu đạt được điểm số ngay lần đầu, mà còn và còn giúp bạn bổ sung thêm kiến thức xã hội và chinh phục được đỉnh cao trong công việc thông qua những phương pháp học độc đáo.
 • Từng thành công với các khóa TOEIC 550, 650, 750+ với hàng nghìn bạn đạt được điểm số mong muốn nay lần đầu chỉ trong 1-2 tháng.
 • Cam kết đầu ra tăng 150 điểm so với kết quả của bài test đầu vào.
 • Giải đáp những thắc mắc của bạn theo kiểu 1 kèm 1 với giáo viên.
 • Cam kết đầu ra 100% học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đậu.
 • Đội ngũ giáo viên Edusa nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tinh thần cháy bỏng, chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã giúp hàng nghìn bạn mất gốc không chỉ tiến bộ mà còn yêu thích môn Tiếng Anh.
 • Giáo viên sẽ theo sát, nhắc nhở từng bạn và đề xuất lộ trình hợp lý cho từng bạn, nhằm nắm vững tiến độ từng bạn và có cách giảng dạy phù hợp hơn.
  Link Edusa: https://edusa.vn/

Từ những lợi ích vô cùng tuyệt vời khi thành thạo tiếng anh, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng kí ngay khóa học TOEIC của trung tâm anh ngữ Edusa để nhận ngay những ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

4. Câu hỏi thường gặp:

Có thể mua sách luyện thi TOEIC Listening ở đâu?

Hiện nay bộ sách luyện thi TOEIC Listening được phát hành rộng rãi, các bạn có thể tìm mua tại các hiệu sách, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo,… Tuy nhiên các bạn cần lưu ý để tránh mua nhầm sách giả. 

Bài thi TOEIC đánh giá kỹ năng gì? 

Thông thường bài thi TOEIC sẽ đánh giá 2 kỹ năng nghe và đọc, tuy nhiên bạn có thể lựa chọn thêm bài thi nói và viết để có được sự đánh giá bao quát nhất về khả năng của mình. Nếu bạn đạt được số điểm trên 800, bạn có thể tự tin làm việc tại các môi trường quốc tế. 

Hình thức bài thi như thế nào?

Bài thi TOEIC là bài thi sử dụng giấy và bút chì, được đánh giá thông qua các câu hỏi lựa chọn. Bài thi TOEIC có 2 phần được tính giờ riêng biệt với 100 câu hỏi cho mỗi phần.

5. Kết luận

Hi vọng với bài viết về luyện nghe tiếng anh giao tiếp hằng ngày sẽ giúp các bạn giải đáp được thắc mắc của mình. Ngoài ra, nếu bạn muốn luyện thi TOEIC và được tư vấn lộ trình học miễn phí cũng như khóa học phù hợp với năng lực cũng như mục tiêu của bản thân, hãy đăng ký ngay khóa học tại EDUSA nhé.

✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.