Select Your Favourite
Category And Start Learning.

Tổng hợp kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh A2 chi tiết nhất

Chắc hẳn vẫn còn nhiều bạn thắc mắc về kỳ thi Toeic đặc biệt là việc tìm kiếm kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh A2,vì có thể giúp ôn luyện Tiếng Anh A2 và cả kỳ thi TOEIC, bởi đa số những người học thường chọn chưa có nề tảng ngữ pháp vững chắc phục vụ cho kỳ thi TOEIC của họ. Tuy nhiên vẫn việc tìm kiếm kiến thức  ngữ pháp Tiếng Anh A2 sẽ dễ dàng hơn qua bài viết của Trung tâm Anh ngữ Edusa phía dưới.

ngữ pháp tiếng anh A2
Học ngữ pháp tiếng anh A2

1. Động từ trong ngữ pháp tiếng anh A2

Động từ có quy tắc: là những từ khi được đặt trong ngữ cảnh quá khứ được thêm “ed” vào nguyên mẫu. Các động từ quy tắc sẽ có những cách chia cụ thể như sau:

 • Tận cùng bằng 2 nguyên âm + 1 phụ âm hoặc tận cùng bằng 2 phụ âm :thêm – ed
 • Động từ bằng e hoặc ee : chỉ thêm -d
 • Tận cùng bằng phụ âm + y :đổi y thành i trước khi thêm – ed
 • Chỉ có 1 âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm : gấp đôi phụ âm trước khi thêm -ed
 • Nhiều âm tiết tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm có trọng âm ở âm tiết cuối : gấp đôi phụ âm trước khi thêm – ed
 • Ntận cùng bằng l : gấp đôi phụ âm l (ngay cả khi trọng âm không ở âm tiết cuối ) và thêm -ed
 • Tận cùng bằng c: thêm k trước khi thêm – ed

Một số động từ có quy tắc thông dụng trong ngữ pháp tiếng anh A2

 • Stay – StayedSunbathe – SunbathedRent – Rented
 • Hire – Hired
 • Book – Booked
 • Walk – Walked
 • Dance – Danced
 • Work – Worked

Động từ bất quy tắc: là những động từ khi được đặt trong ngữ cảnh quá khứ không được thêm “ed” vào nguyên mẫu mà có cách chia quá khứ riêng để phù hợp với ngữ cảnh Mặc dù mỗi động từ có cách chia khác nhau nhưng vẫn có những quy tắc chung, giúp người học dễ ghi nhớ và nhận diện hơn:

 • Động từ có nguyên gốc tận cùng là “eed” thì cách chia ở phân từ 2 (V2) và phân từ 3 (V3) là “ed”.
 • Động từ có V1 tận cùng là “ay” thì V2, V3 là “aid”
 • Động từ V1 có tận cùng là “d” thì là “t”
 • Động từ V1 có tận cùng là “ow” thì V2 là “ew”, V3 là “own”.
 • Động từ V1 có tận cùng là “ear” thì V2 là “ore”, V3 là “orn” (động từ hear ngoại lệ)
 • Động từ V1 có nguyên âm “i” thì V2 là “a”, V3 là “u”
 • Động từ có V1 tận cùng là “m” hoặc “n” thì V2,V3 giống nhau và thêm “t”

Một số động từ không thay đổi khi đặt trong ngữ cảnh quá khứ

Nguyên thể (V1)Quá khứ đơn (V2)Quá khứ phân từ (V3)Dịch nghĩa
bet betbetđặt cược
bid bidbidthầu
broadcast broadcastbroadcastphát sóng
cost costcostphải trả, trị giá
cut cutcutcắt
hit hithitnhấn
hurt hurthurttổn thương
let letletcho phép, để cho
put putputđặt, để
read readreadđọc
shut shutshutđóng

Động từ khiếm khuyết -. Đây là những động từ có chức năng hỗ trợ cho động từ chính trong câu chứ không đứng một mình giống như động từ. Với chức năng bổ ngữ cho động từ, động từ khiếm khuyết cũng mang những ý nghĩa riêng để thay đổi ý nghĩa của câu.

 • Khẳng định: S + modal verb + V (nguyên thể)
 • Phủ định:  S + modal verb + not + V (nguyên thể)
 • Nghi vấn: Modal verb + S +  V (nguyên thể)?

Động từ khuyết thiếu thường gặp:

Động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) Chức năng của động từ khuyết thiếu
CanDiễn tả khả năng của một người có thể làm được những gì hoặc một sự việc có khả năng sắp xảy ra.
Could (thể quá khứ của động từ “Can”)Diễn tả một khả năng xảy ra trong thì quá khứ
MustDiễn đạt yêu cầu bắt buộc ở thì hiện tại hoặc trong tương lai (luật pháp)
Have toDiễn tả sự cần thiết phải làm
MayDùng để diễn tả điều gì có thể xảy ra ở thì hiện tại
Might (thể quá khứ của “May”) Dùng để diễn tả điều gì có thể xảy ra ở trong quá khứ
WillDùng để diễn đạt hoặc dự đoán hành động, sự việc xảy sẽ ra trong tương lai. 
WouldDùng để diễn tả một giả định xảy ra hoặc dự đoán sự việc có thể xảy ra trong quá khứ
ShallĐược dùng để xin ý kiến và lời khuyên.
ShouldĐể đưa ra lời khuyên và ý kiến, không mang tính bắt buộc cao
Dùng để đưa ra suy đoán
Ought toĐể đưa ra lời khuyên và ý kiến có mang tính bắt buộc mạnh hơn “Should” nhưng chưa bằng “Must”

Bên cạnh đó, có các thể động từ đáng lưu ý như sau:

 • Động từ nguyên thể (là động từ có và không có “to”) theo sau động từ và tính từ
 • Danh động từ làm chủ ngữ hoặc tân ngữ: là danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi ing vào động từ.
 • Động từ trong câu bị động với thì hiện tại và quá khứ đơn
 • Động từ trong câu mệnh lệnh
 • Động từ trong câu trần thuật, câu hỏi, câu phủ định

2. Các thì trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh A2

 • Hiện tại đơn: Dùng cho các hành động thường xuyên liên tục, các sự việc hiển nhiên
 • Hiện tại tiếp diễn: Diễn tả hành động đang diễn ra ở hiện tại và không biết thời gian kết thúc ở tương lai
 • Hiện tại hoàn thành Diễn tả các hành động từ quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai mà không đề cập tới mốc thời gian cụ thể
 • Quá khứ đơn: Diễn tả hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ
 • Quá khứ tiếp diễn: Diễn tả một hành động, sự việc diễn ra xung quanh hành động sự việc khác trong quá khứ.
 • Tương lai đơn: Diễn tả hành động có khả năng xảy ra trong tương lai
 • Tương lai gần (be going to): Thể hiện kế hoạch, dự định cho tương lai

3. Từ loại trong tài liệu ngữ pháp tiếng anh A2

Danh từ: Là từ loại trong tiếng Anh chỉ tên người, đồ vật, sự việc hay địa điểm, nơi chốn. Danh từ trong tiếng Anh là Nouns, viết tắt (n).

 • Danh từ số ít và số nhiều
 • Danh từ đếm được và không đếm được với some & an
 • Danh từ trừu tượng
 • Cụm danh từ
 • Sở hữu với ‘s & s
 • Sở hữu kép: a friend of their

Đại từ: (Pronouns) thường mang ý nghĩa chỉ người, được sử dụng thay thế cho danh từ trong câu, nhằm tránh tình trạng lặp lại danh từ.

 • Nhân xưng làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu
 • it, there
 • Đại từ chỉ định: this, that, these, those
 • Đại từ chỉ lượng: one, something, everybody…
 • Đại từ bất định: some, any, something, one…
 • Đại từ quan hệ: who, which, that
 • Mạo từ: a, an, th

Mạo từ: Là những từ đứng trước danh từ và cho biết một thuộc nhóm xác định/không xác định và có thể cho biết số lượng sự vật đó. Có 3 mạo từ thường gặp là a, an, the

Tính từ: (Adj) là từ loại chỉ đặc điểm, trạng thái của sự vật, sự việc, hiện tượng trong tiếng Anh

 • Descriptive adjective: Tính từ mô tả
 • Limiting adjective: Tính từ chỉ giới hạn
 • Positive adjectives: Tính từ sở hữu

Trạng từ: (Adv) là từ loại nêu ra trạng thái hay tình trạng trong tiếng Anh, thường bổ nghĩa cho động từ và tính từ

 • Manner
 • Time
 • Frequency
 • Place
 • Grade
 • Quantity
 • Questions
 • Relation

Giới từ: (Pre) Dùng để chỉ nơi chốn, thời gian, thể hiện mối liên hệ giữa hai sự vật hiện tượng

 • Time
 • Place
 • Reason
 • Intention

Từ nối: (Conjunctions) được sử dụng để nối 2 hay nhiều các cụm từ hoặc mệnh đề hoặc câu hoặc đoạn văn; giúp cho bài văn được mạch lạc, trôi chảy hơn

 • Coordinating conjunctions
 • Correlative conjunctions
 • Subordinating conjunctions
ngữ pháp Tiếng Anh A2
Ngữ pháp Tiếng Anh A2

4. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp tiếng anh A2

Đây là phương pháp

 • Xác định mục tiêu: Là việc quan trọng đầu tiên trước khi đề ra lộ trình cụ thể cho việc ôn luyện cho ngữ pháp tiếng Anh A2.
 • Học ngữ pháp tiếng anh theo cấp độ: Các bạn nên học theo cấp độ từ- cụm từ, câu – mệnh đề. Việc chia nhỏ theo các cấp độ thì việc chinh phục ngữ pháp tiếng anh trở nên dễ dàng hơn.
 • Thực hành viết tiếng anh mỗi ngày: Luyện viết giúp các bạn ghi nhớ các cấu trúc ngữ pháp lâu hơn, tăng sự phản xạ trong kỳ thi thật.
 • Học ngữ pháp tiếng anh qua các lỗi sai: Học qua các lỗi sai không chỉ giúp nhớ lâu kiến thức mà còn giúp rút kinh nghiệm cho lần thi chính thức

Một số sách ngữ pháp Tiếng Anh lớp A2 có thể tham khảo:

1. English Grammar in Use

2. A Practical English Grammar 

3. Oxford Practice Grammar

Với những kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh lớp A2 của Trung tâm Anh ngữ Edusa được nêu phía trên sẽ hỗ trợ bạn một phần trong việc luyện thi TOEIC Vậy bạn còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký khóa luyện thi TOEIC ở trung tâm Edusa của chúng tôi đề đạt được số điểm mà bạn mong đợi trong kỳ thi sắp tới của mình bằng cách nhấn vào link bên dưới:

Link Edusa: https://edusa.vn/

5. Ưu điểm khóa học tại Edusa

 • Không chỉ hướng đến mục tiêu đạt được điểm số ngay lần đầu, mà còn và còn giúp bạn bổ sung thêm kiến thức xã hội và chinh phục được đỉnh cao trong công việc thông qua những phương pháp học độc đáo 
 • Từng thành công với các khóa TOEIC 550, 650, 750+ với hàng nghìn bạn đạt được điểm số mong muốn nay lần đầu chỉ trong 1-2 tháng 
 • Cam kết đầu ra tăng 150 điểm so với kết quả của bài test đầu vào 
 • Giải đáp những thắc mắc của bạn theo kiểu 1 kèm 1 với giáo viên 
 • Cam kết đầu ra 100% học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đậu 
 • Đội ngũ giáo viên Edusa nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tinh thần cháy bỏng, chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã giúp hàng nghìn bạn mất gốc không chỉ tiến bộ mà còn yêu thích môn Tiếng Anh 
 • Giáo viên sẽ theo sát, nhắc nhở từng bạn và đề xuất lộ trình hợp lý cho từng bạn, nhằm nắm vững tiến độ từng bạn và có cách giảng dạy phù hợp hơn.  

Link Edusa: https://edusa.vn/ 

6.Câu hỏi thường gặp (FAQ) trong kỳ thi TOEIC

 • Phần nào là khó nhất trong bài thi TOEIC?

Theo thống kê, điểm số bài thi đọc thường chiếm tỉ lệ cao hơn, tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào việc quốc qua đó có kỹ năng giao tiếp mà cụ thể là kỹ năng nghe tốt hay không.

 • Bao lâu thì có kết quả bài thi ?

Nó tùy thuộc vào mỗi quốc gia mà bạn sinh sống,  nhưng thông thường chậm nhất là khoảng 2 tuần

 • Điểm TOEIC bao nhiêu là đủ để làm việc ở Anh?

Nó tùy thuộc vào vị trí công việc mà bạn ứng tuyển. Có những công việc đòi hỏi 800, nhưng bạn chỉ có 300 cũng có thể đạt yêu cầu ở một số vị trí cụ thể.

 • Tôi có nên đăng ký một khóa học để cải thiện điểm TOEIC ?

Điều đó tùy thuộc vào mỗi người, nhưng nhiều học sinh vẫn lựa chọn đăng ký một khóa học thay vì tự ôn luyện vì:

 • Họ sẽ được tạo động lực.
 • Có nhiều tài liệu ôn luyện được biên soạn sát đề thi thật
 • Có sự hướng dẫn tận tình của người dạy, sẵn sàng chỉ và sửa lỗi sai cho bạn

Và nếu bạn đang quan tâm đến việc luyện thi TOEIC, thì còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký ngay một khóa học ở Edusa để trải nghiệm dịch vụ giáo dục tốt nhất và đạt được số điểm trong mơ của bạn bằng cách bấm vào đường link bên dưới:

Link Edusa: https://edusa.vn/

Ở trên là những tổng hợp về kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh A2 mà trung tâm anh ngữ Edusa đã thông tin đến các bạn để phục vụ cho những ai đang có nhu cầu ôn thi ngữ pháp cho kỳ thi tiếng Anh A2 và cả kỳ thi TOEIC. Nếu bạn đang có nhu cầu tìm một lớp học TOEIC chất lượng, hãy đăng ký ngay khóa học ở Edusa, một trung tâm luyện thi chứng chỉ uy tín hàng đầu Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng đầu ra, mang đến những trải nghiệm khác biệt và tối ưu hóa quá trình luyện thi.

✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.