Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Phạm Hoài Thương

7 Khóa học 0 Học viên
(105 Đánh giá)

7 năm kinh nghiệm đào tạo hàng nghìn học viên đạt số điểm tuyệt đối. Đạt chứng chỉ MASTER MOS với số điểm gần như tuyệt đối. Đạt chứng chỉ IC3, GS4

Mọi trình độ
5.00(9)
03h 28m 38s
Giảng viên Giáo viên Edusa
Mọi trình độ
4.79(34)
03h 50m 15s
Giảng viên Giáo viên Edusa
Mọi trình độ
4.86(37)
05h 48m 48s
Giảng viên Giáo viên Edusa
Mọi trình độ
5.00(4)
05h 48m 48s
Giảng viên Giáo viên Edusa
Mọi trình độ
5.00(10)
05h 48m 48s
Giảng viên Giáo viên Edusa
Mọi trình độ
5.00(11)
05h 48m 48s
Giảng viên Giáo viên Edusa